رئیس کل دادگستری استان تهران در شهرک صنعتی عباس آباد حاضر شد. طرح مشکلات صنعتگران در حضور استاندار نشست مشترک صنعتگران و نماینده مجلس برگزار شد سال نو مبارک باد معاون وزیر صنعت در شهرک
رئیس کل دادگستری استان تهران در شهرک صنعتی عباس آباد حاضر شد.
طرح مشکلات صنعتگران در حضور استاندار
نشست مشترک صنعتگران و نماینده مجلس برگزار شد
سال نو مبارک باد
معاون وزیر صنعت در شهرک