مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد

 

                                                                     

احمدرضا اورعی - مدیرعامل محسن غلامی - مدیر شهرک

                                                          

سید سجاد هاشمی - رئیس هیئت مدیره                 علی اسماعیلی پرکی- نائب رئیس هیئت مدیره

 نام شرکت: راشیــران                                              نام شرکت: پایاذوب پاسارگاد

                                                           

مرتضی اسلام زاده - عضو هیئت مدیره                          سیــاوش حقیقی - عضو هیئت مدیره

 نام شرکت: روناک یکتا                                              نام شرکت: آریان سپهر

 

                                                         

امیربهمن خالدی- عضو هیئت مدیره                     علی اکبر رحمانی - عضو هیئت مدیره

نام شرکت: آهن افرا                                           نام شرکت: چینی میلاد

 

محسن مـلائی - عضو هیئت مدیره                

نام شرکت: گوهرقطعه پارسیان