سیلاب ها نیز حریف مهرورزی صنعتگران نشد ... آماده باش پرسنل شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد در بارندگی های نوروز 98 دیدار مدیرعامل شرکت شهرک ها با اعضای هیئت مدیره حرکت زیبای پرسنل شرکت اخوان ... توزیع گوشت سهمیه بندی در شهرک صنعتی عباس آباد
سیلاب ها نیز حریف مهرورزی صنعتگران نشد ...
آماده باش پرسنل شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد در بارندگی های نوروز 98
دیدار مدیرعامل شرکت شهرک ها با اعضای هیئت مدیره
حرکت زیبای پرسنل شرکت اخوان ...
توزیع گوشت سهمیه بندی در شهرک صنعتی عباس آباد