طرح مشکلات صنعتگران در حضور استاندار نشست مشترک صنعتگران و نماینده مجلس برگزار شد سال نو مبارک باد معاون وزیر صنعت در شهرک افتتاح باسکول خروجی شهرک صنعتی عباس آباد با حضور آقای مهندس قنبری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران
طرح مشکلات صنعتگران در حضور استاندار
نشست مشترک صنعتگران و نماینده مجلس برگزار شد
سال نو مبارک باد
معاون وزیر صنعت در شهرک
افتتاح باسکول خروجی شهرک صنعتی عباس آباد با حضور آقای مهندس قنبری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران