تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده را روشن کنید ... بی ثباتی مدیریتی و عدم دسترسی به زیرساخت های اولیه بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران از شهرک صنعتی عباس آباد تجلیل از مقام رزمندگان و جانبازان سرافراز دفاع مقدس در شهرک صنعتی عباس آباد... بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی صادر شد.
تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده را روشن کنید ...
طرح مشکلات شهرک در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی
بی ثباتی مدیریتی و عدم دسترسی به زیرساخت های اولیه
بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران از شهرک صنعتی عباس آباد
تجلیل از مقام رزمندگان و جانبازان سرافراز دفاع مقدس در شهرک صنعتی عباس آباد...
بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی صادر شد.
طرح مشکلات شهرک در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی
1398/6/13
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرک صنعتی عباس آباد و با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور انجام شد:
1398/6/6
در گفتگوی خبری مطرح شد:
1398/5/14
رئیس هیئت مدیره در گفت وگوی ویژه خبری:
1398/5/20
در جلسه‌اي با حضور مدير كل امور بيمه تأمين اجتماعي استان تهران مقرر شد؛
1398/2/21