افتتاح باسکول خروجی شهرک صنعتی عباس آباد با حضور آقای مهندس قنبری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران  افتتاح باسکول تمام دیجیتال در شهرک صنعتی عباس آباد نصب دستگاه CASHLESS در ساختمان فنآوری روز دیابت در شهرک صنعتی عباس آباد فعال سازی واحد HSEE در شهرک صنعتی عباس آباد
افتتاح باسکول خروجی شهرک صنعتی عباس آباد با حضور آقای مهندس قنبری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران
افتتاح باسکول تمام دیجیتال در شهرک صنعتی عباس آباد
نصب دستگاه CASHLESS در ساختمان فنآوری
روز دیابت در شهرک صنعتی عباس آباد
فعال سازی واحد HSEE در شهرک صنعتی عباس آباد